Colofon - Tips tegen spam.nl

Colofon

Deze website is onderdeel van een serie websites met gratis informatie over de beveiliging, het onderhouden en gebruiken van een computer en tips voor gratis software die daarbij kan helpen. Alle websites richten zich met name tot de thuisgebruiker van computers. Zie in deze serie ook:

Alles over malware en gratis computerbeveiliging
Tips voor het back-uppen van de pc
Tips voor een veilig wachtwoord
Tips voor een veilige router
Online pc test
Online Wachtwoord Generator
Tijdelijk e-mailadres tegen spam
Test je wachtwoord op veiligheid

Doneren
De kosten voor het onderhouden van deze website(s) zijn helaas niet aftrekbaar van de belasting. Als u iets aan deze website(s) heeft, steun dan het werk eraan en doe een kleine donatie. Door uw bijdrage steunt u het streven om via websites als deze zoveel mogelijk gratis informatie te blijven geven over het veilig gebruiken en onderhouden van een computer. Bovendien steunt u de strijd tegen malware!



DISCLAIMER

Tipstegenspam.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

De informatie op tipstegenspam.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van tipstegenspam.nl.

Tipstegenspam.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De links naar andere websites en gratis software van derden worden regelmatig gecontroleerd. Tipstegenspam.nl kan echter niet garanderen dat de op deze website vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Tipstegenspam.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Tipstegenspam.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie en adviezen die door middel van deze website zijn verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze te kunnen raadplegen.